Ομάδες εστίασης


Ομάδα Εστίασης στην Κύπρο

Η ομάδα εστίασης είχε ως στόχο να εξετάσει ενδελεχώς βιώσιμες καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε εργαστήρια περιβαλλοντικών ελέγχων. Η ομάδα εστίασης υλοποιήθηκε στις 19 Μαϊου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από τον Νηρέα – aiming at a close examination of sustainable best practices applied in environmental testing laboratories was held on the 19th of May at the University of Cyprus premises, by Nireas-International Water Research Center (Nireas-IWRC).
Η ομάδα εστίασης υλοποιήθηκε μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου Erasmus+, ECVET-Lab. Συμμετείχαν 26 άτομα από διάφορους οργανισμούς από όλη την Κύπρο, από κρατικά τμήματα όπως το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων μέχρι ιδιωτικά εργαστήρια που παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες που ασχολούνται με περιβαλλοντικούς ελέγχους
Αρχικά, παρουσιάστηκαν οι στόχοι του έργου, έγινε μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πάνω σε περιβαλλοντικές καλές πρακτικές που εντοπίστηκαν σε εργαστήρια περιβαλλοντικών ελέγχων καθώς επίσης και μία επισκόπηση του έρευνας με ερωτηματολόγια που είχε προηγηθεί. Ακολούθησε συζήτηση στρογγύλης τραπέζης ώστε οι συμμετέχοντες να συνεισφέρουν τις απόψεις τους αναφορικά με τις καλές πρακτικές που έχουν παρουσιαστεί.Τα βασικά αποτελέσματα της συζήτησης εστίασαν στην σημαντικότητα διαφόρων θεμάτων των εργαστηριακών εργασιών όπως: την εκπαίδευση νέων και υφιστάμενων εργαζομένων, την απρόσκοπτη διαθεσιμότητα φύλλων δεδομένων για ασφάλεια υλικών the training of new and existing laboratory staff, the direct availability of the material safety data sheets (mSDS), οδηγιών Ασφάλειας και Υγείας για όλο το προσωπικό, and health and safety guidelines to all staff, την υπεύθυνη διαχείριση χημικών και αποβλήτων, το σχεδιασμό και οικοδόμηση εργαστηρίων, την κατανάλωση ενέργειας και νερού, θέματα θορύβου και μόλυνσης της ατμόσφαιρας καθώς επίσης και περιβαλλοντική διαχείριση.
« από 7 »

 

Ομάδα Εστίασης στην Ισπανία
Η ομάδα εστίασης Καλές περιβαλλοντικές πρακτικές εργαστηρίων υλοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου στο ξενοδοχείο NH Ciudad de Valencia. Το Η εκδήλωση έδωσε την ευκαιρία σε ερευνητές, εκπαιδευτές, τεχνικούς εργαστηρίων και αντιπροσώπους ινστιτούτων να μοιραστούν και να συζητήσουν διάφορες καλές περιβαλλοντικές πρακτικές που εφαρμόζονται στα εργαστήρια. Η έναρξη έγινε από τον Mario Sánchez Brox, εκπρόσωπο του Fundación Equipo Humano; ακολούθησε μία παρουσίαση των στόχων, των πακέτων εργασίας και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου ECVET-Lab από τη Σύμβουλο Περιβάλλοντος Isabel Domínguez, από την NOVOTEC.


Στο πρώτο μέρος της συνάντησης εκπρόσωποι από διάφορους οργανισμούς όπως AIDIMME, IPROMA, Audiotec και Laboratorios Tecnológicos de Levante, μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους στις περιβαλλοντικές καλές πρακτικές.


Το δεύτερο μέρος παρακολούθησαν περιβαλλοντικοί διευθυντές από διάφορα Πανεπιστήμια όπως Universitat Politècnica de València (UPV), Universitat de València (UV), Universitat Jaume I (UJI) και Miguel Hernández University (UMH). Εκπρόσωποι από διάφορα Κέντρα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους αναφορικά με τις πιστοποιήσεις που προσφέρουν σε τομείς όπως Ανάλυση και Έλεγχος Ποιότητας και Περιβαλλοντική Υγεία .
Στο τελευταίο μέρος της εκδήλωσης, ο Alfonso Cadenas, από τον οργανισμό Fundación Equipo Humano ηγήθηκε της συζήτησης. Το κλείσιμο της εκδήλωσης έγινε από τους περιβαλλοντολόγους της NOVOTEC Isabel Domínguez και Silvia Pascual.

« από 4 »

 

Ομάσα Εστίασης στην Πολωνία

Η ομάδα εστίασης στην Πολωνία υλοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2017 στο Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute στο Radom . Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 30 εκπρόσωποι πανεπιστημίων, κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ερευνητικές μονάδες, μαθητε΄ς και εισικοί από συνεργαζόμενα εργαστήρια. Κατά την έναρξη παρουσιάστηκε η ιδέα του έργ ECVET-lab. Κατόπιν ακολούθησε παρουσίαση των καλών πρακτικών που είχαν συλλεχθεί από περιβαλλοντικά εργαστήρια στην Πολωνία. Ένα ενδιαφέρον σημείο της εκδήλωσης ήταν η ομιλία ειδικών από το Πανεπιστήμιο Περιβαλλοντικών Επιστημών και το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Radom. Παρουσίασαν τις δικές τους εμπειρίες αναφορικά με περιβαλλοντικά θέματα στα εργαστήρια. Μας υπενθύμισαν  ότι οι εργασίες στα Περιβαλλοντικά Εργαστήρια Ελέγχων έχουν μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Η εμπειρία μας δείχνει ότι αυτός μπορεί να μειωθεί ή ακόμα να αποφευχθεί με οικονομικές μεθόδους χωρίς να υπονομευθεί η ασφάλεια. Τα περισσότερα εργαστήρια, κυρίως τα μικρά δεν έχουν το προσωπικό που να ασχολείται ειδικά με την περιβαλλοντική διαχείριση,. Η συζήτηση που ακολούθησε ήταν πολύ  εποικοδομητική. Όλοι οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν τα πλεονεκτήματα της ομάδα στόχου με την συμμετοχή στο έργο ECVET – Lab. Συμφώνησαν ότι η ανάπτυξη περιβαλλοντικών δεξιοτήτων για τεχνικούς εργαστηρίων είναι αναγκαία Η ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών μεταξύ των εργαστηρίων από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες θα έχει θετικό αντίκτυπο τόσο στον καθορισμό των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στον τομέα αυτό όσο και για την προώθηση της εφαρμογής τους.  Το πρόγραμμα κατάρτισης που θα αναπτυχθεί στο ECVET-Lab θα ενταχθεί στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.