Πνευματικά προϊόντα


ΠΠ1: Σύστημα και  Πλαίσιο διασφάλισης προσόντων Περισσότερα

ΠΠ2:Οδηγός ECVET – Lab για Βέλτιστες Βιώσιμες Πρακτικές Περισσότερα

ΠΠ3: ECVET – Lab Πρότυπο Προσόντων / Προφίλ Ικανοτήτων και Εκπαιδευτικές Ενότητες Περισσότερα

ΠΠ4: ECVET Lab Πλατφόρμα Πληροφορικής και Περιεχόμενο Εκπαιδευτικού Προγράμματος Περισσότερα