Τελικό συνέδριο


Το τελικό Ευρωπαϊκό συνέδριο για την περιβαλλοντική διαχείριση σε εργαστήρια θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες 20 Σεπτεμβρίου 2018, 13.00 – 18.00. Το συνέδριο θα φιλοξενηθεί από την EUROLAB, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Ενώσεων Εργαστηρίων Μετρήσεων, Δοκιμών και Αναλύσεων.
Στο συνέδριο, οι εταίροι του προγράμματος ECVET-Lab θα παρουσιάσουν τις βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης που εντόπισαν στα ευρωπαϊκά εργαστήρια, το νέο πρότυπο προσόντων σχετικά με δεξιότητες περιβαλλοντικής διαχείρισης τεχνικών εργαστηρίων καθώς και το δωρεάν online εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την απόκτηση αυτού του καινοτόμου τίτλου. Ορισμένα από τα εργαστήρια που συμμετείχαν στην ανάπτυξη αυτών των εργαλείων θα εξηγήσουν πώς τα τελευταία άλλαξαν την εσωτερική τους πολιτική για περιβαλλοντική διαχείριση και ποια ήταν τα αποτελέσματά τους.
Ο στόχος θα είναι να διαδοθούν αυτές οι βέλτιστες πρακτικές και το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλα –δυνητικά- τα εργαστήρια στην Ευρώπη, καθώς και να παρουσιαστεί το νέο πρότυπο προσόντων που θα μπορούσε να καταστήσει πιο «πράσινα» τα υπάρχοντα προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) τεχνικών εργαστηρίων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Η εκδήλωση θα συγκεντρώσει Ευρωπαίους, εθνικούς και περιφερειακούς εκπροσώπους εργαστηρίων, κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και εκπροσώπους δημόσιων φορέων που είναι αρμόδιοι για την επαγγελματική εκπαίδευση και την περιβαλλοντική διαχείριση.
Το συνέδριο θα προσφέρει επίσης ευκαιρίες δικτύωσης για τους συμμετέχοντες οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν ιδέες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Η εγγραφή στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Περιβαλλοντική Διαχείριση σε Εργαστήρια δεν θα έχει καμία απολύτως χρέωση.

Ημερήσια Διάταξη

Εγγραφή