Μηνιαία αρχεία: Σεπτέμβριος 2018


  Στις 20 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό συνέδριο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε Εργαστήρια, στο Ξενοδοχείο Leopold στις Βρυξέλλες. Το συνέδριο φιλοξένησε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Ενώσεων Εργαστηρίων Μετρήσεων, Δοκιμών και Αναλυτικών Εργαστηρίων (EUROLAB), η οποία είναι και ένας από τους εταίρους του έργου Erasmus+ ECVET–Lab. Το έργο ECVET-Lab στοχεύει να συμβάλει […]

Τελικό Συνέδριο ECVET Lab


Η 5η και τελική συνάντηση του έργου ECVET-Lab συγκέντρωσε για μια τελευταία φορά τους εκπροσώπους από τους 7 οργανισμούς-εταίρους του έργου στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), στις 19 Σεπτεμβρίου 2018.  Η συνάντηση διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Ενώσεων Εργαστηρίων Μετρήσεων, Δοκιμών και Αναλυτικών Εργαστηρίων (EUROLAB), και είχε πολλαπλούς στόχους: τις τελικές […]

5η Διακρατική Συνάντηση στις Βρυξέλλες