Τελικό Συνέδριο ECVET Lab


 

Στις 20 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό συνέδριο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε Εργαστήρια, στο Ξενοδοχείο Leopold στις Βρυξέλλες. Το συνέδριο φιλοξένησε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Ενώσεων Εργαστηρίων Μετρήσεων, Δοκιμών και Αναλυτικών Εργαστηρίων (EUROLAB), η οποία είναι και ένας από τους εταίρους του έργου Erasmus+ ECVETLab.

Το έργο ECVET-Lab στοχεύει να συμβάλει στην υλοποίηση και επικύρωση της άτυπης εκπαίδευσης σχετικά με τις περιβαλλοντικές βέλτιστες πρακτικές για τεχνικούς εργαστηρίων περιβαλλοντικών δοκιμών. Συγκεκριμένα, οι πρακτικές αυτές έχουν αναπτυχθεί εφαρμόζοντας μεθοδολογίες και τεχνικές οι οποίες προστατεύουν και βελτιώνουν την κατάσταση των φυσικών πόρων, καθώς προστατεύουν τους εργαζόμενους στα εργαστήρια, από χημικούς ή βιολογικούς κινδύνους.

Σε αυτό το συνέδριο, οι εταίροι του έργου ECVET-Lab παρουσίασαν τα κύρια αποτελέσματα του έργου: παρουσιάστηκαν οι βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης σε Ευρωπαϊκά εργαστήρια, ένα νέο Πρότυπο Προσόντων για την περιβαλλοντική διαχείριση το οποίο απευθύνεται σε τεχνικούς εργαστηρίων, καθώς και η δωρεάν μαθησιακή διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου.

Διάφορα εργαστήρια συνέβαλαν στο συνέδριο με τις πρακτικές και τις εμπειρίες τους στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης. To εργαστήριο Investigacion y Proyectos Medio Ambiente S.L. (IPROMA) από την Ισπανία, το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού-Νηρέας (Nireas-IWRC) από την Κύπρο και το Εργαστήριο Βιομηχανικής Ανάλυσης Çevre από την Τουρκία, μοιράστηκαν τις δικές τους πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης. Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι τα αποτελέσματα του έργου ECVET-Lab θα αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία τόσο προς το εκπαιδευτικό σύστημα όσο και προς τον ιδιωτικό εργαστηριακό τομέα. Πράγματι, πολλοί ενδιαφερόμενοι προερχόμενοι από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, έδειξαν ενδιαφέρον και συμμετείχαν στις διάφορες ομάδες εστίασης κατά τη διάρκεια του έργου, όπου και παρείχαν την δική τους εμπειρία.

Η συζήτηση στα πλαίσια του συνεδρίου, απαρτίστηκε από εκπροσώπους υψηλού επιπέδου από τον κάθε τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων της EUROLAB, όπως ο Álvaro Silva Ribeiro, πρόεδρος της EUROLAB; o Bern Kroon, Πρόεδρος της Fenelab και o Ömer Güzel, Επίτιμος Πρόεδρος της TURKLAB. Από τον ιδιωτικό εργαστηριακό τομέα συμμετείχαν στη συζήτηση η Nuria Font η οποία είναι υπεύθυνη των αναλύσεων πτητικών οργανικών ενώσεων στο εργαστήριο IPROMA και ο Andreas Schmidt, μηχανικός δοκιμών στην εταιρεία TGM VA-KU.

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί σε κάποιες δηλώσεις από τους συμμετέχοντες του συνεδρίου. Πιο συγκεκριμένα, ο Álvaro Ribeiro διαβεβαίωσε ότι “το έργο αυτό προσαρμόζει τις προσδοκίες των νέων γενεών μέσω νέων προσεγγίσεων. Αυτό δεν πρέπει να είναι το τέλος ενός έργου, αλλά η αρχή του”, υπογραμμίζοντας τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει η ολοκλήρωση του έργου ECVET-Lab. Η Nuria Font πρόσθεσε επίσης ότι “αυτός ο οδηγός βέλτιστων πρακτικών θα διευκολύνει την εργασία μας, αν και μια βαθύτερη και ολοκληρωμένη προσέγγιση θα μπορούσε να βελτιώσει ακόμη και τα πιο σοβαρά περιβαλλοντικά ζητήματα στο χώρο εργασίας”. Επίσης, πολλοί από τους παρευρισκόμενους δήλωσαν ότι πιστεύουν πως αυτό το έργο δεν πρέπει να σταματήσει εδώ.

Το συνέδριο κατέληξε σε ορισμένα τελικά σχόλια: η περιβαλλοντική συνείδηση των φοιτητών και των τεχνικών εργαστηρίων είναι ζωτικής σημασίας προς την εφαρμογή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής πρακτικής ή πολιτικής. Επιπλέον, είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στους διαθέσιμους ανθρώπινους και φυσικούς πόρους σε κάθε εργαστήριο. Για το σκοπό αυτό, οι περισσότερες από τις οντότητες που συμμετείχαν στο συνέδριο προσφέρθηκαν να συμμετάσχουν στην πιλοτική δοκιμή της μαθησιακής διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία είναι και το τελικό παραδοτέο του έργου. Λαμβάνοντας υπόψη την ανταλλαγή απόψεων και το ενδιαφέρον που δημιουργήθηκε μεταξύ των ενδιαφερομένων, πιστεύεται ότι το έργο ECVET-Lab θα έχει γενικό και μεγάλο αντίκτυπο.

 

Γράψτε ένα σχόλιο