Rezultaty


IO1: System ECVET i ramy zapewniania kwalifikacji  Read more

IO2: Przewodnik dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju ECVET – Lab  Read more

IO3: Standard kwalifikacji/Profil kompetencji i moduły szkoleniowe ECVET – Lab  Read more

IO4: Platforma informatyczna i treść kursu szkoleniowego ECVET – Lab Read more