Konferencja


Europejska Konferencja na temat Zarządzania Środowiskowego w Laboratoriach odbędzie się w Brukseli we wrześniu 2018 r. Gospodarzem wydarzenia będzie Europejska Federacja Krajowych Stowarzyszeń Laboratoriów Pomiarowych, Badawczych i Analitycznych EUROLAB.
Na konferencji partnerzy projektu ECVET-Lab przedstawią najlepsze praktyki w zakresie zarządzania środowiskiem w europejskich laboratoriach, nowy profil kompetencji w zakresie zarządzania środowiskiem dla techników laboratoryjnych oraz darmowy kurs szkolenia online w tym zakresie. Przedstawiciele laboratoriów, które wzięły udział w opracowywaniu ww. narzędzi, podzielą się doświadczeniami, w jaki sposób zmieniło się ich wewnętrzne zarządzanie środowiskowe i jakie były jego wyniki.
Celem Konferencji będzie szerokie upowszechnienie najlepszych praktyk oraz kursu online w celu poprawy zarządzania środowiskiem praktycznie wszystkich laboratoriów w Europie, a także przedstawienie nowego profilu kompetencyjnego, który mógłby zintensyfikować istniejące programy VET dla techników laboratoryjnych w całej Europie.
Wydarzenie zgromadzi europejskich, państwowych i regionalnych przedstawicieli laboratoriów, ośrodków VET, władz publicznych odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe i zarządzanie środowiskiem.
Konferencja będzie okazją do tworzenia sieci dla uczestników sieci współpracy, a także okazją aby dyskutować i dzielić się pomysłami.

Rejestracja na Europejską Konferencję Zarządzania Środowiskiem w Laboratoriach jest bezpłatna.

Agenda

To register please click here