Informacje ogólne


Program: Erasmus+
Akcja: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
Akcja: Partnerstwa Strategiczne
Tytuł projektu: Wdrożenie i walidacja pozaformalnego szkolenia pracowników laboratoriów środowiskowych w zakresie zrównoważonego rozwoju
Akronim: ECVET – Lab
Data rozpoczęcia: 01/10/2016
Data zakończenia: 30/09/2018