Warsztaty


Grupa Fokusowa na Cyprze

A19 maja w siedzibie Uniwersytetu Cypryjskiego (Nireas-Internatiaonal Water Research Center) odbyło się spotkanie grupy fokusowej ekspertów, którzy skupili się na ścisłej analizie najlepszych praktyk środowiskowych w laboratoriach. W spotkaniu uczestniczyło 26 uczestników z różnych organizacji na Cyprze, począwszy od reprezentantów instytucji rządowych, takich jak Departament Rozwoju Wód, do prywatnych laboratoriów.
Na wstępie przedstawiono celóe projektu, przegląd literatury dotyczącej najlepszych praktyk środowiskowych znalezionych w laboratoriach badań środowiskowych. Następnie grupa dyskusyjna rozpoczęła wymianę doświadczeń na temat najlepszych praktyk laboratoryjnych.
Główne ustalenia dyskusji nad grupą fokusową koncentrowały się na znaczeniu różnych aspektów pracy laboratorium, takich jak: szkolenie nowych i istniejących pracowników laboratorium, bezpośrednie udostępnienie kart charakterystyki substancji (mSDS) oraz wytyczne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa wszystkim pracownikom , odpowiedzialne zarządzanie chemikaliami i odpadami, projektowanie i konstrukcja laboratoryjna, zużycie wody i energii, hałas i zanieczyszczenie powietrza oraz zarządzanie środowiskiem.
« z 7 »

Grupa Fokusowa  w Hiszpanii

9 czerwca 2017 w hotelu NH Ciudad de Valencia odbyło spotkanie dotyczące najlepszych praktyk środowiskowych w grupie fokusowej laboratoriów. Wydarzenie to umożliwiło badaczom, nauczycielom, technikom ochrony środowiska i przedstawicielom instytucjonalnym wymianę doświadczeń, dyskusję i debatę na temat różnych dobrych praktyk środowiskowych stosowanych w laboratoriach. Spotkanie zostało otwarte przez Mario Sánchez Brox, przedstawiciela Fundación Equipo Humano; a następnie Isabel Domínguez, doradca środowiskowy NOVOTEC, przedstawiła cele, etapy i oczekiwane rezultaty projektu ECVET-Lab.
Przez całą pierwszą cześć spotkania różne podmioty i firm, takich jak AIDIMME, IPROMA, Audiotec i Laboratorios Tecnológicos de Levante dzieliły się swoimi doświadczeniami w zakresie dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska.
W drugiej części panelu udział wzięli menedżerowie środowiskowi z różnych uniwersytetów regionu, m.in. Universitat Politècnica de Valencja (UPV), Universitat de València (UV), Universitat Jaume I (UJI) i Miguel Hernández University (UMH). Przedstawiciele ośrodków kształcenia zawodowego podzielili się także swoimi doświadczeniami w zakresie analizy jakości i kontroli jakości oraz ochrony środowiska.
Debatę podsumował Alfonso Cadenas, z Fundación Equipo Humano. Wydarzenie zostało zorganizowane przez konsultantów z dziedziny ochrony środowiska NOVOTEC
« z 4 »

Grupa Fokusowa  w Polsce

Spotkanie Grupy Fokusowej w Polsce odbyło się 14 czerwca 2017 r. Grupa spotyka się w Instytucie Technologii – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób,  przedstawicieli uniwersytetów, szkół zawodowych, jednostek badawczych, studentów, ekspertów z laboratoriów. Na początku spotkania zaprezentowano ideę projektu ECVET-Lab. Następnie koordynator projektu przedstawił najlepsze praktyki z laboratoriów środowiskowych zebranych w Polsce. Bardzo interesującym punktem były wystąpienia ekspertów z Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Przedstawiono własne doświadczenia z zakresu ochrony środowiska w laboratoriach. Zwrócono uwagę, że działania laboratoriów badań środowiskowych mają istotny wpływ na środowisko naturalne. Z doświadczenia wynika, że w wielu przypadkach oddziaływanie to można ograniczyć lub zlikwidować w opłacalny sposób, bez wpływu na bezpieczeństwo, które wręcz często można poprawić. Podkreślono fakt iż większość laboratoriów, zwłaszcza mniejszych, nie ma personelu specjalnie przeznaczonego do zarządzania środowiskowego. Wspólna dyskusja była bardzo owocna. Wszyscy uczestnicy podkreślili korzyści dla grup docelowych z udziału w projekcie ECVET – Lab. Uzgodnili, że istnieje duża potrzeba rozwoju projektu nakierowanego na rozwijanie umiejętności środowiskowych pracowników laboratoriów. Wymiana wiedzy i a także praktycznych doświadczeń wśród laboratoriami z różnych krajów europejskich będzie bardzo ważne dla określenia najlepszych praktyk ich promowania i wdrażania. Kurs szkoleniowy ECVET-Lab powinien zostać uwzględniony w formalnym szkoleniu zawodowym.