5th Transnational Meeting in Brussels


iPiąte spotkanie projektu ECVET-Lab zgromadziło po raz ostatni przedstawicieli wszystkich siedmiu organizacji konsorcjum w belgijskiej Brukseli w dniu 19 września 2018 roku. Wydarzenie zorganizowało EUROLAB – Europejska Federacja Krajowych Stowarzyszeń Laboratoriów Pomiarowych, Badawczych i Analitycznych, w kilku celach. Po pierwsze, omówienie końcowych ustaleń co do Konferencji Końcowej, która również odbędzie się w Brukseli, po drugie, zarys ogólny i uwagi końcowe do wszystkich rezultatów intelektualnych opracowanych w projekcie, wraz z ostateczną strategią komunikacji i rozpowszechniania.

Ostatnie przygotowania do Konferencji Końcowej dotyczyły działań związanych z procesem rejestracji, zapisem i rozpowszechnianiem Konferencji oraz z zarządzaniem porządkiem obrad i jego terminowością. Konsorcjum przeanalizowało także rezultaty intelektualne i ich tłumaczenia, szczególnie w zakresie platformy internetowej i treści kursu. Po wprowadzeniu niewielkich zmian, zostały one opublikowane i udostępnione na stronie internetowej projektu ECVET-Lab.

Ostatnia część spotkania dotyczyła strategii rozpowszechniania pośród interesariuszy i zrównoważonego rozwoju projektu. Kilka podmiotów i laboratoriów okazało już duże zainteresowanie tematem projektu, więc kilku partnerów projektu zaproponowało pewne inicjatywy i pomysł na podtrzymanie synergii i współpracy po zakończeniu projektu.

Dodaj komentarz