Maria Knais


The 30th of September marked the end of the European Project ECVET-LAB, after two years of duration. ECVET-LAB Project (Erasmus+) aims to contribute to the implementation and validation of non-formal training on environmental best practices for environmental testing laboratory technicians. By applying methodologies and practices that conserve natural resources, it improves the resources’ efficiency and protects […]

ECVET-Lab Final results


W dniu 20 września, w Hotelu Leopold w Brukseli, odbyła się Europejska Konferencja na temat Zarządzania Środowiskowego w Laboratoriach. Tę konferencję końcową zorganizowało EUROLAB – Europejska Federacja Krajowych Stowarzyszeń Laboratoriów Pomiarowych, Badawczych i Analitycznych – jeden z partnerów Projektu Erasmus+ ECVET-Lab. Celem Projektu ECVET-Lab (Erasmus+) jest przyczynienie się do wdrożenia […]

Informacja prasowa


iPiąte spotkanie projektu ECVET-Lab zgromadziło po raz ostatni przedstawicieli wszystkich siedmiu organizacji konsorcjum w belgijskiej Brukseli w dniu 19 września 2018 roku. Wydarzenie zorganizowało EUROLAB – Europejska Federacja Krajowych Stowarzyszeń Laboratoriów Pomiarowych, Badawczych i Analitycznych, w kilku celach. Po pierwsze, omówienie końcowych ustaleń co do Konferencji Końcowej, która również odbędzie […]

5th Transnational Meeting in BrusselsOn the 26th of April 2018 the 3rd transnational meeting took place in Vienna. The partners review the Qualification standard as well as the structure of the online platform. The partnership decided that the platform should include a pre-assessment for the entire course. This will allow us to see how the student […]

4thTransnational meeting in Vienna


The 3rd meeting was held in Radom, Poland on the 27th and 28th of November 2017. The partners had the chance to review the Qualification Profile and discuss the format of the training materials for the LMS platform. The partnership recommended that the content on the LMS platform is interactive where […]

ECVET-Lab 3rd Meeting in Radom
The second meeting of the ECVET-Lab project gathered once again representatives from all 7 organisations of the consortium in Nicosia (Cyprus) on the 20th, 21st and 22nd of June 2017. The event was organised by NIREAS – University of Cyprus with a twofold objective: first, the selection of 40 best […]

ECVET-Lab Second Meeting


The second meeting of the ECVET-Lab project gathered once again representatives from all 7 organisations of the consortium in Nicosia (Cyprus) on the 20th, 21st and 22nd of June 2017. The event was organised by NIREAS – University of Cyprus with a twofold objective: first, the selection of 40 best […]

ECVET-Lab Second Meeting


The kick-off meeting of the ECVET-Lab project gathered representatives from all 7 organisations of the consortium in Valencia (Region of Valencia, Spain) on 15th and 16th of November 2016. The event was co-organised by NOVOTEC and Fundación Equipo Humano to build a common understanding on the project objectives, activities and […]

ECVET-Lab Kick-off meeting