Informacja prasowa


W dniu 20 września, w Hotelu Leopold w Brukseli, odbyła się Europejska Konferencja na temat Zarządzania Środowiskowego w Laboratoriach. Tę konferencję końcową zorganizowało EUROLAB – Europejska Federacja Krajowych Stowarzyszeń Laboratoriów Pomiarowych, Badawczych i Analitycznych – jeden z partnerów Projektu Erasmus+ ECVET-Lab.

Celem Projektu ECVET-Lab (Erasmus+) jest przyczynienie się do wdrożenia i walidacji kształcenia pozaformalnego w zakresie najlepszych praktyk środowiskowych dla techników laboratoriów badań środowiskowych. Szczególnie poprzez zastosowanie metodologii i praktyk chroniących zasoby naturalne, poprawiających wydajność zasobów i chroniących osoby pracujące w laboratoriach przed zagrożeniem chemicznym lub biologicznym.

Na tej konferencji partnerzy projektu ECVET-Lab przedstawili część głównych rezultatów projektu: zidentyfikowane najlepsze praktyki zarządzania środowiskowego w europejskich laboratoriach, nowy Standard Kwalifikacji w zakresie kompetencji zarządzania środowiskowego dla techników laborantów oraz bezpłatny internetowy kurs szkoleniowy pozwalający na uzyskanie tych innowacyjnych kwalifikacji.

Kilka laboratoriów wniosło swój wkład w konferencję, przekazując swoje praktyki i doświadczenia w tym obszarze. IPROMA z Hiszpanii, Nireas International Water Research Centre z Cypru, oraz Çevre Industrial Analysis Laboratory z Turcji podzieliły się swoimi systemami zarządzania środowiskowego. Wszystkie te podmioty zgodziły się, że projekt będzie przydatnym narzędziem dla systemu edukacyjnego i sektora prywatnego. Część z nich uczestniczyła w różnych grupach fokusowych podczas projektu i przekazała swoje doświadczenie w obszarze środowiska.

W dyskusji panelowej udział wzięli przedstawiciele wysokiego szczebla z każdego obszaru, w tym reprezentanci organizacji laboratoriów, jak np. Álvaro Silva Ribeiro, prezes EUROLAB, Bern Kroon, ekspert ds. laboratoriów i prezes Fenelab oraz Ömer Güzel, członek Zarządu EUROLAB i honorowy prezes TURKLAB. Jeżeli chodzi o specjalizację laboratoryjną, z sektora prywatnego udział w debacie wzięli Nuria Font, odpowiedzialna za lotne związki organiczne (IPROMA), oraz Andreas Schmidt z TGM VA-KU.

 

Szczególną uwagę należy poświęcić części wniosków panelistów. Alvaro Ribeiro, prezes EUROLAB, zapewnił, że „ten projekt dostosowuje oczekiwania nowych generacji do nowych, nadchodzących podejść. Nie powinien być to koniec projektu, ale jego początek”, i podkreślił szanse, jakie niesie ze sobą ECVET-Lab. Nuria Font dodała również, że „Podręcznik Najlepszych Praktyk ułatwi nam pracę, a głębsze i bardziej zaawansowane podejście może nawet rozwiązać problemy środowiskowe w miejscu pracy”. Część uczestników i panelistów uważała, że projekt powinien się tu zakończyć.

 

Konferencję podsumowano następującymi wnioskami: najważniejsza jest świadomość kursantów i techników laborantów w celu wdrożenia dowolnego rodzaju praktyki lub zasad środowiskowych oraz zasoby ludzkie dostępne w każdym laboratorium. Dlatego też, większość podmiotów uczestniczących w Konferencji zaproponowało, że weźmie udział w badaniu pilotażowym – końcowej części projektu. Z uwagi na zmianę odbioru i zainteresowanie wzbudzane pośród interesariuszy, uważa się, że projekt ECVET-Lab będzie wykazywał istotne oddziaływanie.

Dodaj komentarz